HOẠT ĐỘNG ĐẢNG ỦY

GƯƠNG CỰU CHIẾN BINH LÀM KINH TẾ GIỎI

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, trong những năm qua, Hội Cựu chiến...

Kinh tế - Xã hội

Văn bản triển khai một số nhiệm vụ cần thiết sau...

CV-Covid-19_mailtbt-20-07-2021_08h13p06(20.07.2021_09h28p00)_signed QD-cach-ly-1 QD-cach-ly-2 QD-cach-ly-3 QD-cach-ly-4 QD-cach-ly-5 QD-cach-ly-6 QD-cach-ly-7 QD-cach-ly-8 QD-cach-ly-9

HOẠT ĐỘNG UBND

THỊ TRẤN PHỦ THÔNG TỔNG KẾT VÀ BIỂU DƯƠNG CÁC GIA...

Ngày 26/02/2020 thị trấn Phủ Thông tổ chức Hội nghị tổng kết và biểu dương các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị...