BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN  

Giới thiệu về dịch vụ công trực tuyến

Dịch vụ công:  

Là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức, doanh nghiệp được ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý

Dịch vụ công trực tuyến:

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Mô hình 4 mức độ phát triển của các dịch vụ hành chính công trực tuyến được áp dụng đối với VN, bao gồm:

Mức độ 1: Cổng thông tin điện tử có đầy đủ thông tin về quy trình thủ tục thực hiện dịch vụ, các giấy tờ cần thiết, các bước tiến hành, thời gian thực hiện, chi phí thực hiện dịch vụ.

Mức độ 2: Ngoài thông tin đầy đủ như mức độ 1, cổng thông tin điện tử cho phép người sử dụng tải về các mẫu đơn, hồ sơ để người sử dụng có thể in ra giấy, hoặc điền vào các mẫu đơn. Việc nộp lại hồ sơ sau khi hoàn thành được thực hiện qua đường bưu điện hoặc người sử dụng trực tiếp mang đến cơ quan thụ lý hồ sơ.

Mức độ 3: Ngoài thông tin đầy đủ như ở mức độ 1 và các mẫu đơn, hồ sơ cho phép tải về như ở mức độ 2, cổng thông tin điện tử cho phép người sử dụng điền trực tuyến vào các mẫu đơn, hồ sơ và gửi lại trực tuyến các mẫu đơn, hồ sơ sau khi điền xong tới cơ quan và người thụ lý hồ sơ. Các giao dịch trong quá trình thụ lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện qua mạng. Tuy nhiên, việc thanh toán chi phí và trả kết quả sẽ được thực hiện khi người sử dụng dịch vụ đến trực tiếp cơ quan cung cấp dịch vụ.

Mức độ 4: Ngoài thông tin đầy đủ như ở mức độ 1, các mẫu đơn, hồ sơ cho phép tải về như ở mức độ 2, gửi trực tuyến hồ sơ và thực hiện các giao dịch qua mạng như ở mức độ 3, việc thanh toán chi phí sẽ được thực hiện trực tuyến, việc trả kết quả có thể thực hiện trực tuyến hoặc gửi qua đường bưu điện.

Công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Công dân chọn lĩnh vực Dịch vụ công để thực hiện các Dịch vụ công trực tuyến.

Đăng ký thông tin với hệ thống gồm: Họ và tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân/hộ chiếu …

Công dân điền toàn bộ thông tin cần thiết trên biểu mẫu hồ sơ điện tử và đính kèm các tệp bản quét/bản mềm đối với những văn bản, tài liệu đi kèm của hồ sơ.

Sau khi điền đầy đủ thông tin, Công Dân nhấn vào nút Gửi hồ sơ để gửi hồ sơ điện tử. Hồ sơ sẽ được chuyển về đơn vị tiếp nhận và được đơn vị này sẽ thẩm định, xử lý và giải quyết hồ sơ.

Thông tin về quá trình giải quyết hồ sơ sẽ được cập nhật trực tiếp trên trang dịch vụ công để Công dân biết. Khi hồ sơ hợp lệ và đầy đủ điều kiện giải quyết, Công dân sẽ nhận được thông báo về thời gian giải quyết hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc có yêu cầu khác, Công dân sẽ được hướng dẫn chi tiết để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

Tổ chức công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến Truy cập vào Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Kạn qua địa chỉ: https://dichvucong.backan.gov.vn Trên giao diện trang chủ, người dùng có thể xem được thủ tục hành chính, đăng ký tài khoản công dân/ Doanh nghiệp, đăng ký hồ sơ dịch vụ công trực tuyến và tra cứu trạng thái hồ sơ. Tổ chức, công dân truy cập phần hướng dẫn sử dụng trên giao diện trang chủ để được hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

MỌI Ý KIẾN CẦN GIẢI ĐÁP THÊM TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VUI LÒNG LIÊN HỆ  QUA BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ XÃ DƯƠNG PHONG ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN.

Số điện thoại: 02093.850.022

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!