Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND xã

DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND XÃ DƯƠNG PHONG

THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY – HĐND XÃ DƯƠNG PHONG 1. Ma Văn Thời – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND...