Điều kiện tự nhiên

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÙNG ĐẤT

Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên Xã Dương Phong nằm ở phía Tây của huyện Bạch Thông, cách thị xã...