Quyết định

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

Quyet-dinh-phan-bo-2022 (1) (1)DU-TOAN-2022

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRỤ SỞ UBND XÃ...

Ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở UBND xã

QUYẾT ĐỊNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN BACH THÔNG GIAI ĐOẠN 2021-2030

QĐ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN BACH THÔNG GIAI ĐOẠN 2021-2030

Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo...

QD-ban-hanh-QC-hoat-dong-BCD-chuyen-doi-so-583_mailtbt-07-12-2021_13h44p46(07.12.2021_15h08p05)_signed