CÔNG BỐ SÁP NHẬP 02 THÔN BẢN MÚN 1, BẢN MÚN 2 THÀNH THÔN BẢN MÚN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ DƯƠNG PHONG

Thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021, ngày 19/01/2022, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Dương Phong đã tổ chức lễ công bố sáp nhập, đổi tên 2 thôn Bản Mún 1 và Bản Mún 2 trên địa bàn thành thôn Bản Mún.

 Lễ công bố thành lập thôn Bản Mún

Trong đó sáp nhập, đổi tên thôn Bản Mún 1 – Bản Mún 2 thành thôn Bản Mún. Việc sắp xếp lại thôn chưa đạt chuẩn theo quy định là một chủ trương đúng đắn, không chỉ mở rộng không gian, quy mô của một đơn vị hành chính mà còn làm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của thôn đồng thời giảm chi từ ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội của địa phương./.

Nguyễn Hồng