DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND XÃ DƯƠNG PHONG

THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY – HĐND XÃ DƯƠNG PHONG
1. Ma Văn ThờiHuyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã
– Điện thoại liên hệ: 0386.009.345

– Địa chỉ email: thoimv.bt@backan.gov.vn

2. Đặng Thị Huyên – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã
Điện thoại liên hệ: 0354.653.425

Địa chỉ email: dthuyen.bt@backan.gov.vn

3. Nông Thanh Phương Phó Chủ tịch HĐND
Điện thoại liên hệ: 0362.274.222
Địa chỉ email: phuongnt.bt@backan.gov.vn
LÃNH ĐẠO UBND XÃ DƯƠNG PHONG
1. Bế Xuân Trường – Phó Bí thư TT – Chủ tịch UBND
Điện thoại liên hệ: 0389.447.303
Địa chỉ email: truongbx.bt@backan.gov.vn
2. Bùi Đăng Tuấn – Phó chủ tịch UBND
Điện thoại liên hệ: 098.812.1120
Địa chỉ email: tuanbd.bt@backan.gov.vn