ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TỈNH BẮC KẠN (13/4/1947- 13/4/2022)

Đề cương tuyên truyền 75 ngày TL LLVT tỉnh Bắc Kạn