HĐND XÃ DƯƠNG PHONG TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ TƯ NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Ngày 29/12/2021, HĐND xã Dương Phong, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ , đánh giá tình hình và kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022, dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 và các nội dung quan trọng khác. Dự kỳ họp có đồng chí Hoàng Văn Kiệm – Phó chủ tịch UBND huyện.

 Toàn cảnh kỳ họp thứ ba – HĐND xã Dương Phong

 Năm 2021, xã Dương Phong gieo trồng được trên 125,9 ha lúa, đạt 96,1% so với kế hoạch; trồng rừng đạt 101,6% so với KH. Công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm được quan tâm. Đối với hoạt động của HĐND xã: Thường trực HĐND xã đã triển khai các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật, tăng cường công tác giám sát các hoạt động theo quy định để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Kỳ họp cũng đã thông qua báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư, HĐND xã; báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách xã năm 2021. Thông báo của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội về kết quả tham gia xây dựng chính quyền năm 2021, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 và những kiến nghị với HĐND, UBND xã.

Trong phần thảo luận, các đại biểu đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT- XH, QP-AN năm 2021. Đồng thời, đóng góp các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm 2022.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, nghị quyết về phát triển kinh tế – xã hội của xã năm 2022 và một số Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp./.