HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ NHIỆM KỲ 2020-2025

Sáng ngày 05 tháng 5 năm 2023, Đảng bộ xã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Hồng Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy – Phụ trách Đảng bộ xã. Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ xã; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ; Trưởng thôn và toàn thể cán bộ công chức xã.

Sau hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phần đấu khắc phục khó khăn, huy động các nguồn lực để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội ở địa phương, nhiều chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra như năng suất bình quân đầu người; thu ngân sách; tỉ lệ tiêm chủng; chỉ tiêu tuyển quân; hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, phát triển đảng viên,… Đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, đến nay xã đạt 19/19 tiêu chí, phấn đấu đến năm 2025 xã đạt chuẩn nông thông mới nâng cao theo kế hoạch. Đảng bộ có 12 chi bộ trực thuộc, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp được 10 đồng chí đảng viên nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 168 đồng chí; hằng năm số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt từ 83%, không có chi bộ yếu kém; có trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong nửa nhiệm kỳ Đảng bộ xã đã tạo điều kiện cho 07 đồng chí học lớp Trung cấp LLCT, 09 đồng chí học lớp Sơ cấp LLCT; 15 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng; Đảng ủy kiểm tra được 06 chi bộ; UBKT Đảng ủy kiểm tra được 01 chi bộ, giám sát được 03 chi bộ…..

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và đánh giá những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra giải pháp, phương hướng và nhiệm vụ trong thời gian tới để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của đảng bộ xã trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lê Hồng Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy-Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã đã đạt được trong việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nửa nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, trên tất cả các lĩnh vực như: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, phát huy tinh thần sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, phấn đấu đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao vào năm 2025 … Định hướng lại diện tích đất trồng cây lúa, cây cam quýt, cây chè hoa vàng và các loại cây trồng khác trên địa bàn xã; triển khai thực hiện các mô hình Hợp tác xã trên địa bàn, đăng ký phát triển các sản phẩm OCOP. Tăng cường, phát huy hơn nữa vai trò giám sát, phản biện của Ủy ban MTTQ và các hội đoàn thể xã. Điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu, mục tiêu; đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện Nghị quyết Đảng bộ xã nửa nhiệm kỳ còn lại.

Lý Thị Thúy – VPĐU