HƯỞNG CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH BẮC KẠN” VÀ “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT” NĂM 2023

Để hưởng ứng việc tham gia các cuộc thi trực tuyến UBND xã Dương Phong đã ban hành văn bản số 616/UBND-VHTT ngày 14/9/2023 về việc tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn” năm 2023 và Văn bản số 635/UBND-TPHT ngày 18/9/2023 về việc tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Pháp luật” năm 2023.

Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh, theo hình thức thi trực tuyến.      Đối với cuộc thi Tìm hiểu pháp luật: Thể lệ, câu hỏi cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn, tại địa chỉ: http://pbgdpl.backan.gov.vn, mục Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến.

Đối với cuộc thi Tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn năm 2023: Thể lệ, câu hỏi cuộc thi được đăng tải  tại địa chỉ https://thitructuyenchuyendoiso.backan.gov.vn/

  1. Thời gian cuộc thi diễn ra:

1.1 Thi Tìm hiểu pháp luật: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 15/9/2023 đến 08 giờ 00 phút, ngày 15/10/2023.

1.2 Thi Tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn năm 2023. Bắt đầu từ 00h00’ ngày 10/9/2023 đến 24h00’ ngày 30/9/2023.

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật và Chuyền đổi số tỉnh Bắc Kạn năm 2023 có ý nghĩa hết sức quan trọng góp phần trang bị các kiến thức cơ bản về Pháp luật và Chuyển đổi số đến đông đảo Cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn.

Thực hiện: Kế Lương – Tiến Cương