KẾ HOẠCH NÂNG CAO TỶ LỆ HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2021

Kế hoạch thực hiện nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trên địa bàn xã năm 2021