KHAI MẠC HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN NĂM 2022

Sáng ngày 17/5/2022, xã Dương Phong tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân năm 2022 cho 67 chiến sỹ là lực lượng cơ động tại chỗ và lực lượng dân quân  năm thứ 2 đến năm thứ 4.

Thời gian huấn luyện đối với lực lượng cơ động tại chỗ là 7 ngày, dân quân năm thứ 2 đến năm thứ 4 là 12 ngày. Các học viên là dân quân được quán triệt, học tập, huấn luyện: những nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ và các văn bản thi hành; xây dựng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chiến lược “Diễn biến  hòa bình” của các thế  lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; Dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Ngoài ra, các chiến sĩ dân quân còn được huấn luyện về kỹ thuật, chiến thuật như các tư thế, động tác vận động cơ bản trong chiến đấu và bắn đạn thật bằng súng tiểu liên AK

Lực lượng dân quân xã Dương Phong

Đây là đợt huấn luyện quan trọng, giúp cho các lực lượng dân quân nắm chắc nội dung về kỹ thuật, chiến thuật, chính trị, thể lực, cứu hộ cứu nạn; nâng cao nhận thức giác ngộ chính trị, nắm chắc và hiểu rõ thủ đoạn ”diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng; biết sử dụng thành thạo các loại vũ khí được trang bị; đồng thời vận dụng những nội dung đã học vào tham gia phối hợp hoạt động bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và những nhiệm vụ khác tại địa phương./.

Nguyễn Hồng