KHẢO SÁT VIỆC THỰC HIỆN SÁP NHẬP, ĐỔI TÊN THÔN, TỔ DÂN PHỐ TẠI XÃ DƯƠNG PHONG

Sáng 12/11, bà Lê Thị Hương- Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh cùng Đoàn công tác tiến hành khảo sát việc thực hiện sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố tại xã Dương Phong.

Đoàn công tác tiến hành khảo sát việc thực hiện sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố tại xã Dương Phong.

Thực hiện văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, tháng 10/2020, UBND xã Dương Phong phối hợp với các thôn trong diện sáp nhập tổ chức họp xin ý kiến của cử tri thôn Bản Mún 1 và Bản Mún 2. Kết quả, 98,85 số cử tri đại diện gia đình đồng ý với dự thảo Đề án sáp nhập thôn chưa đạt chuẩn. Dự kiến sau sáp nhập thôn mới sẽ lấy tên Bản Mún với 87 hộ, trong đó dân tộc Dao chiếm 69%, dân tộc Tày chiếm 24,6%, dân tộc khác chiếm 6,5%. Các chức danh, người hoạt động không chuyên trách của thôn mới sau sáp nhập cũng được dự kiến bố trí.

Theo đánh của UBND xã và đại diện các thôn thì việc sáp nhập các thôn chưa đạt chuẩn là yêu cầu cần thiết, khách quan, thuận tiện cho công tác quản lý nhà nước của chính quyền ở cơ sở. Nhìn chung, việc thực hiện chủ trương sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn xã Dương Phong diễn ra thuận lợi với sự đồng tình cao của người dân, nhà văn hóa thôn cũng được bảo đảm. Xã Dương Phong đề nghị HĐND tỉnh sớm thông qua Đề án về sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố để các thôn, tổ dân phố mới sớm ổn định hoạt động.

Kết quả khảo sát tại xã Dương Phong và một số địa phương khác trên địa bàn tỉnh giúp Ban Pháp chế chuẩn bị nội dung thẩm tra dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, HĐND tỉnh khóa X./.