Lễ công bố trường Mầm non xã Dương Phong đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1