NGĂN CHẶN VIỆC SỬ DỤNG KÍCH ĐIỆN ĐÁNH BẮT GIUN ĐẤT

Ngày 03 tháng 8 năm 2023 UBND huyện Bạch Thông vừa có văn bản gửi UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện về việc kiểm tra, tuyên truyền, ngăn chặn tình trạng sử dụng kích điện đánh bắt giun đất.

          Giun đất có vai trò lớn trong việc làm đất tơi xốp để cây trồng phát triển tốt. Theo đó, UBND huyện đề nghị các địa phương tập trung tuyên truyền tới người dân về vai trò, lợi ích của giun đất đối với môi trường đất và đời sống của cây trồng; nâng cao ý thức của cộng đồng trong bảo vệ giun đất và ngăn chặn các hành vi hủy diệt giun đất.

       Thiết bị kích giun (Nguồn: Internet)

        Trước đó, UBND huyện nhận được văn bản đề nghị của UBND xã Quang Thuận về việc hướng dẫn các biện pháp ngăn chặn đánh bắt giun đất trên địa bàn xã trong thời gian gần đây. Tình trạng sử dụng kích điện đánh bắt giun đất là hành động tận diệt giun đất và các sinh vật có ích khác trong đất, làm giảm chất lượng đất canh tác, gây ô nhiễm, suy thoái môi trường, ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng phát triển của cây trồng, đồng thời cũng là hoạt động nguy hiểm, dễ gây tai nạn ảnh hưởng đến tính mạng của con người và động vật.

          Công tác tuyên truyền vận động người dân đấu tranh, ngăn chặn hành vi hủy diệt giun đất nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc bảo vệ giun đất và ngăn chặn các hành vi hủy diệt giun đất góp phần bảo vệ môi trường./.

Tiến Cương – VHTT