NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ TẠI XÃ DƯƠNG PHONG

Ngày 26/5/2023, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bạch Thông phối hợp với UBND xã Dương Phong tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý vốn vay NHCSXH cho lãnh đạo các tổ chức hội, đoàn thể, Trưởng thôn, Tổ trưởng và Tổ phó các tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn xã.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được lãnh đạo, cán bộ chuyên môn Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện (viết tắt là NHCSXH) trực tiếp truyền đạt các nội dung như: Giới thiệu Tổng quan về Ngân hàng chính sách xã hội; các chương trình tín dụng đang thực hiện tại địa bàn; giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay đối với tổ chức hội, đoàn thể cấp xã; vai trò của Ban giảm nghèo cấp xã và Trưởng thôn trong hoạt động tín dụng chính sách; Hướng dẫn nghiệp vụ Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn, nghiệp vụ xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan, nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm, các biểu mẫu ghi chép cho Tổ tiết kiệm và vay vốn; một số vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện công tác vay vốn tại cơ sở.

Thông qua lớp tập huấn, giúp các đại biểu hiểu sâu hơn về nhiệm vụ cũng như trách nhiệm của mình, đồng thời nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương; phối hợp chặt chẽ cùng NHCSXH triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách tín dụng. Từ đó, đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban giảm nghèo, tổ chức hội nhận ủy thác cấp xã, Trưởng thôn, Tổ tiết kiệm và vay vốn phối hợp tốt với NHCSXH trong việc tổ chức thực hiện các chương trình tín dụng chính sách./.

Lục Thị Mai – VPTK