Những điều cần biết dành cho cha mẹ/ người giám hộ của trẻ em (từ 12 – 17 tuổi) khi tiêm vắc xin Covid-19