NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG

Ngày 17/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng và thay thế Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ kể từ ngày 15/6/2020.

Tái hoà nhập cộng đồng đối với người được đặc xá, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong án phạt tù đã trở về cộng đồng là người Việt Nam, người nước ngoài và người không có quốc tịch thường trú tại Việt Nam là một hoạt động chính trị, xã hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây là sự chung tay của xã hội để giúp những người lầm lỡ trở thành người có ích, góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Để quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng tại Điều 45, ngày 17 tháng 4 năm 2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2020/NĐ-CP; Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 6 năm 2020 và thay thế Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ.

Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung sau:

1. Các biện pháp chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân

– Tư vấn tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý cho phạm nhân.

– Định hướng nghề nghiệp, nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm cho phạm nhân.

– Hỗ trợ kinh phí từ Quỹ hòa nhập cộng đồng của trại giam cho phạm nhân khi tái hòa nhập cộng đồng.

– Thông báo phạm nhân hết hạn chấp hành án phạt tù.

2. Các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù

– Thông tin, truyền thông, giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng

– Trợ giúp về tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý

– Đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù

– Các biện pháp hỗ trợ khác

3. Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng

– Trách nhiệm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan.

– Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã.

– Trách nhiệm của Công an cấp tỉnh, huyện, xã.

– Cơ quan, tổ chức, cá nhân, gia đình tham gia giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù./.