QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRỤ SỞ UBND XÃ DƯƠNG PHONG

Ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở UBND xã