Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số

QD-ban-hanh-QC-hoat-dong-BCD-chuyen-doi-so-583_mailtbt-07-12-2021_13h44p46(07.12.2021_15h08p05)_signed