SÔI NỔI CÁC HOẠT ĐỘNG NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NĂM 2023

Hướng tới kỷ niệm 93 năm ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 –18/11/2023) và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, khắp các thôn bản trên địa bàn xã Dương Phong, Ban công tác mặt trận các thôn và bà con nhân dân các dân tộc xã nhà đã tích cực chuẩn bị các nội dung tổ chức ngày hội đại đoàn kết đoàn dân tộc năm 2023.

Với không khí vui tươi phẩn khởi bà con đã cùng chung tay tiến hành phát quang các tuyến đường, tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nhà cửa, trang hoàng địa điểm tổ chức ngày hội, luyện tập văn nghệ, chuẩn bị các trò chơi dân gian, các sản phẩm nông sản địa phương để trưng bày tại ngày hội …

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để nhân dân các dân tộc trên địa bàn thắt chặt tình đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, là chất keo vững chắc gắn kết cộng đồng, tạo ra sức mạnh tổng hợp để chung sức, đồng lòng, chung tay thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết – Thành công, thành công, đại thành công”.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã Dương Phong diễn ra từ ngày 08/11 đến 18/11/2023. Ngày hội nhằm phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở cộng đồng dân cư; tập hợp, củng cố, tăng cường sự đoàn kết, đồng thuận và khẳng định vai trò của cộng đồng dân cư trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đây cũng nhằm nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới và là dịp để những người con xa quê trở về thăm quê hương./.

Một số hình ảnh ngày hội đại đoàn kết tại các khu dân cư !

                                                                                                   Đinh Khiết