TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 LÀ QUYỀN LỢI ĐỐI VỚI CÁ NHÂN, LÀ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; vận động người dân ủng hộ công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo tinh thần “Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”…, ngày 3/8/2021, UBND tỉnh ban hành kế hoạch Truyền thông Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 – 2022 trên địa bàn tỉnh.

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị tập trung truyền thông chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân các cấp về công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Chú trọng truyền thông về Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

Vận động người dân ủng hộ công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo tinh thần “Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”; vận động người dân sử dụng ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” để quản lý hoạt động tiêm chủng cá nhân; vận động người dân đi tiêm chủng khi đến lượt; vận động người dân, các tổ chức, doanh nghiệp đóng góp ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.

Truyền thông về những nỗ lực của Chính phủ, Bộ Y tế, các đơn vị liên quan trong đàm phán, mua và cung ứng vắc xin phòng COVID-19 về Việt Nam, đáp ứng nhu cầu sử dụng vắc xin của Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 (gọi tắt là Chiến dịch), hướng tới tiêm chủng cho trên 70% dân số Việt Nam đến hết quý I/2022, đạt được miễn dịch cộng đồng, đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Truyền thông về Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 – 2022.

Truyền thông về những nỗ lực, tạo điều kiện để các loại vắc xin đang được nghiên cứu, thử nghiệm tại Việt Nam sớm được sản xuất và phê duyệt nhằm phục vụ nhu cầu tiêm chủng trong nước cũng như đẩy nhanh việc tiếp nhận chuyển giao công nghệ, kỹ thuật để sản xuất vắc xin nước ngoài tại Việt Nam, góp phần tạo nên an ninh vắc xin phòng COVID-19 cho Việt Nam.

Nâng cao năng lực truyền thông tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho các cơ quan báo chí, các cán bộ y tế và các lực lượng tham gia Chiến dịch tiêm chủng: Tổ chức đào tạo, tập huấn; xây dựng và cung cấp các tài liệu truyền thông, các hướng dẫn chuyên môn dành cho cán bộ y tế, cán bộ tiêm chủng.

Phát hiện, nêu gương những cá nhân điển hình trong thực hiện chiến dịch tiêm chủng an toàn, đạt hiệu quả cao.

Theo dõi và xử lý kịp thời khủng hoảng truyền thông liên quan đến mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 tại Việt Nam. Phản bác, xử lý những thông tin sai lệch, tin đồn, tin giả về vắc xin phòng COVID-19, trào lưu “anti vắc xin” và phòng, chống dịch COVID-19 làm ảnh hưởng đến hiệu quả của Chiến dịch.

Kế hoạch được triển khai từ tháng 8/2021 đến tháng 4/2022, với các hoạt động chủ yếu: Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng; Truyền thông trên mạng xã hội; Hoạt động đường dây nóng, truyền thông qua tin nhắn SMS; Truyền thông về Cổng công khai thông tin tiêm chủng và ứng dụng “Sổ Sức khỏe điện tử”; Truyền thông lưu động và truyền thông cho người đi tiêm.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở lựa chọn các hình thức phù hợp tổ chức tuyên truyền về triển khai Chiến dịch, các nội dung truyền thông bám sát các nội dung của Kế hoạch. Đồng thời theo dõi, phối hợp với các ngành, chức năng xử lý khủng hoảng truyền thông trên mạng xã hội về Chiến lược tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Nguyen Hong

Xem Kế hoạch tại đây./.