Triển khai cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch Covid-19” trên mạng xã hội VCNet

CV-Trien-khai-Cuoc-thi-trac-nghiem-Chung-tay-phong-chong-Covid-19-445_thoimvbt-11-11-2021_14h00p22(11.11.2021_14h52p11)_signed