TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ LÊ VĂN LƯƠNG

Ban Tuyên giáo Huyện ủy vừa ban hành văn bản số 125-CV/BTGHU, ngày 07/3/2022 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bạch Thông về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương(28/3/1912 – 28/3/2022) nhằm tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đồng chí Lê Văn Lương tại lễ công bố Quyết định thành lập Nhà xuất bản Hà Nội, ngày 24/11/1979 (Ảnh tư liệu)

Nội dung tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê Văn Lương, người cộng sản kiên trung, bất khuất; cán bộ lãnh đạo tiền bối tiêu biểu, có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng, liêm khiết, chí công, vô tư suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ ra sức học tập, lao động và cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đề cương tuyên truyền 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương

Nguyễn Hồng