Văn bản triển khai một số nhiệm vụ cần thiết sau ca F0 tại TP Bắc Kạn và Quyết định về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19

CV-Covid-19_mailtbt-20-07-2021_08h13p06(20.07.2021_09h28p00)_signed QD-cach-ly-1 QD-cach-ly-2 QD-cach-ly-3 QD-cach-ly-4 QD-cach-ly-5 QD-cach-ly-6 QD-cach-ly-7 QD-cach-ly-8 QD-cach-ly-9