XÃ DƯƠNG PHONG THỰC HIỆN CAO ĐIỂM CẤP CCCD VÀ KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ

Thực hiện đợt cao điểm về vận động thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân, đồng thời nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2023 trên địa bàn xã Dương Phong.

Ngày 15/6/2023 Uỷ ban nhân dân xã Dương Phong đã ban hành văn bản số 407/UBND-CA thực hiện đợt cao điểm cấp CCCD và kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Trong nội dung văn bản bêu rõ yêu cầu Tổ Đề án 06 xã Dương Phong, các Tổ Đề án 06 cấp thôn và Công an xã Dương Phong Tiến hành rà soát, tuyên truyền vận động đảm bảo tất cả mọi công dân trong độ tuổi phải được cấp Căn cước công dân (trừ trường hợp không thể cấp được) thực hiện xong trước ngày 28 tháng 06 năm 2023.

Đối với việc cài đặt định danh điện tử yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức cấp xã; cán bộ bán chuyên trách cấp thôn thực hiện cài đặt định danh điện tử mức 02 đạt 100%. Hội viên, đoàn viên các tổ chức hội toàn thể nhân dân trong xã đủ điều kiện thực hiện tự cài đặt Định danh điện tử mức độ 1 trên điện thoại cá nhân và đăng ký Định danh điện tử mức độ 2 tại Trung tâm hành chính công của tỉnh hoặc tại Công an huyện Bạch Thông.

Việc tạo lập tài khoản định danh điện tử được xem là giải pháp nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí, giúp tổ chức, cá nhân không phải kê khai nhiều loại biểu mẫu, giảm nhiều khâu thủ tục khi thực hiện các giao dịch hành chính công mà không cần phải trực tiếp đến các cơ quan hành chính để giải quyết. Tuy nhiên, bên cạnh sự chỉ đạo quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở rất cần có sự chung tay của mỗi người dân để hoàn thành mục tiêu đề ra. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, xây dựng Chính phủ điện tử, nền hành chính số văn minh, hiện đại.

Xem chi tiết văn bản tại đây!

Tiến Cương – VHTT