XÃ DƯƠNG PHONG TỔ CHỨC HỘI THẢO ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH CÂY DƯA CHUỘT

Các đại biểu tham gia Hội thảo thăm vườn dưa tại Thôn Tổng Mú

Chiều ngày 11/ 9/2023 Hội nông dân xã Dương Phong tổ chức Hội thảo đánh giá mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm dưa chuột tại xã Dương Phong. Dự Hội thảo có đại diện Cục trồng trọt và Quản lý chất lượng thuộc Sở Nông nghiệp; Phòng Nông nghiệp huyện; Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện; Hội nông dân huyện; Lãnh đạo UBND, Chủ tịch Hội Nông dân các xã Quân Hà, Tân Tú, Cẩm Giàng, Đôn Phong và Quang Thuận; Đại diện hợp tác xã Đại Thắng tỉnh Tuyên Quang và đại các hộ dân tham gia dự án.

            Mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm dưa chuột được triển khai thực hiện trong năm 2023 tại các thôn trên đại bàn xã Dương Phong gồm: thôn Tổng Ngay, Tổng Mú, Bản Mèn, Bản Pè với tổng diện tích 9,5 ha. Các hộ tham gia mô hình được hợp tác xã đầu tư 100% về giống, phân bón, khoa học kỹ thuật và thu mua sản phẩm. Ước tính mỗi ha hợp tác xã đầu tư khoảng 30 triệu đồng, sau khi thu hoạch hợp tác xã sẽ trừ ít nhất khoảng 20% kinh phí vào vốn bỏ ra ban đầu.

            Giống dưa HTX Đại Thắng cung cấp là giống dưa ta lai có khả năng chịu lạnh tốt cho năng suất cao, mẫu mã đẹp phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng, cây sinh trưởng và phát triển tốt. Thời gian trồng đến khi thu hoạch khoảng từ 38 – 45 ngày. Giá bán bình quân khoảng 4.500 đồng/kg. Năng suất trung bình hai vụ ước đạt 50 tấn/ha.Trừ đi chi phí đầu tư trung bình khoảng trên 30 triệu/ha bao gồm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, ni lông, lưới … cho lợi nhận đem về khoảng 85 triệu đồng/ha. Tính trên 1.000 m2 lợi nhuận đạt khoảng 8,9 triệu đồng trên/vụ.

            Tại Hội thảo Hội Nông dân xã Dương Phong đánh giá việc chuyển giao kỹ thuật thâm canh sản xuất cây dưa chuột liên kết chuỗi giá trị trên địa bàn xã Dương Phong là phù hợp. Thông qua mô hình các hộ dân tham gia bước đầu làm quen với phương thức sản xuất hàng hóa trong phát triển kinh tế gia đình. Thời gian tới Hợp tác xã Đại Thắng mong muốn tăng thêm diện tích trồng cây dưa chuột trên địa bàn xã Dương Phong cũng như mở rộng diện tích vùng trồng các địa bàn các xã Quân Hà, Tân Tú, Cẩm Giàng, Đôn Phong và Quang Thuận góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cho bà con nhân dân./.

Tiến Cương VHTT