XÃ DƯƠNG PHONG TRIỂN KHAI TIÊM PHÒNG VACXIN COVID-19 CHO TRẺ TỪ 05 -DƯỚI 12 TUỔI

Ngày 22/4/2022, xã Dương Phong triển khai tiêm Vacxin Covid-19 cho trẻ đủ 05 đến dưới 12 tuổi đợt 1.

Tiêm vacxin Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi tại trạm y tế xã Dương Phong

Theo thống kê tổng số trẻ từ 05 – dưới 12 tuổi trên địa bàn xã là 223 trẻ: Trẻ từ 5 đến dưới 6 tuổi là 41; Trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi là 182; Trong đó trẻ mắc covid 19 là 78; Số trẻ chưa mắc Covid 19 là 145.

Trong đợt 1 toàn xã có 80 trẻ trong độ tuổi 6 – dưới 12 tuổi đủ điều kiện tiêm, kết quả tiêm đạt 100%. Để đợt tiêm phòng đạt kết quả Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 xã đã phối hợp vơi nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền, điều tra, lập danh sách, chuẩn hoá danh sách tránh bỏ sót đối tượng; chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực tham gia chiến dịch tiêm, đảm bảo an toàn./.

Nguyễn Hồng