Ý kiến kết luận Hội nghị tiếp xúc, đối thoại của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND xã năm 2021

ý kiến kết luận Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của Bí thư Đảng ủy,